Industrial Grade

เราได้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเกรดอุตสาหกรรมทั่วไปสำหรับ
การใช้งานหลากหลาย จากผู้ผลิตมาตรฐานของ SHELL อาทิ
– น้ำมันเกียร์ (Gear Oil) : ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Omala
– น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (Compressor Oil)
       Air Compressor Oil : ภายใต้ชื่อ Corena
       Refrigeration Compressor Oil : ภายใต้ชื่อ Refrigeration 
– น้ำมันไฮโดรลิค (Hydraulic Oil) : ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Tellus
– จาระบี (Grease) : ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ GADUS
– น้ำมันเครื่องสำหรับยานยนต์ : ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Rimula