เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับสินค้ายางซิลิโคนของบริษัท Momentive Performance Materials (Thailand) Limited ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปยางหลากหลายประเภท เช่นชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ จุกนมเด็กอ่อน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่

2.1 Heat Cured Rubber (HCR)

2.2 Liquid Silicone Rubber (LSR)

      สินค้าของเราจัดจำหน่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปยางหลากหลายประเภท เช่น จุกนมเด็กอ่อน แม่พิมพ์ แม่แบบ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในลักษณะของยางซิลิโคน ซึ่งมีปริมาณการใช้งานอย่างมหาศาลและยังมีความต้องการอยู่มากในตลาดปัจจุบัน

Automotive Industry

     อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการผลิตสูงและมีองค์ประกอบของชิ้นส่วนหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบจำพวกยางที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่สะดวกสบายและยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์อย่างต่อเนื่อง

Medical Industry

     อุปกรณ์ด้านการแพทย์มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันด้วยมาตรฐานการผลิตที่สูงและต้องการความปลอดภัย ทำให้อุปกรณ์หลายประเภทถูกผลิตขึ้นจากวัตถุดิบยางซิลิโคนเกรดพิเศษ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อกลุ่มธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างด