Food Grade

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร : บริษัท ยูเคม จากัด เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน Food Grade ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหาร, บรรจุภัณฑ์อาหาร, อาหารสัตว์, อุตสาหกรรมการผลิตยา, และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการใช้สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง
 
   
Product
Application
 Gear
Oil
 Synthetic
น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ (Food Grade Synthetic Gear Oil) มาตรฐาน NSF H1 รับแรงกดได้สูง และป้องกันการสึกหรอได้ดีมีความเสถียรป้องกันการเกิดการออกซิเดชั่น สามารถใช้ได้ที่สภาวะการทำงานอุณหภูมิระหว่าง4.4C – 204.4C
 
 Hydraulic
Oil
 Synthetic
น้ำมันไฮดรอลิคสังเคราะห์ (Food Grade Synthetic Hydraulic Oil ) มาตรฐาน NSF H1 มีคุณสมบัติยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวที่ตกค้างในระบบ ทนอุณหภูมิได้สูง ป้องกันการสึกหรอ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 Chain
Oil
 Synthetic
น้ำมันโซ่ลำเลียงสังเคราะห์ ( Food Grade Oven Synthetic Chain Oil) มาตรฐาน NSF H1 มีคุณสมบัติทนอุณหภูมิได้สูง ป้องกันการเกิดการออกซิเดชั่นและกัดกร่อน ลดปัญหาการซ่อมบำรุง
 
 Compressor
Oil
 Synthetic
น้ำมันปั้มลมสังเคราะห์ ( Food Grade Synthetic Air  Compressor and   Vacuum Pump Oil) มาตรฐาน NSF H1 มีคุณสมบัติ ป้องกันการกันกร่อนได้ดี ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียว ทนอุณหภูมิได้สูง